SHIMANO

PINON SHIMANO ATORNILLADO

Precio

$13.990

SKU: V-PS-7A-173432CA
Stock: 0


Precio

$13.990

Cantidad
1

PINON SHIMANO ATORNILLADO 7V. (14-28) MF-TZ500-7

PINON SHIMANO ATORNILLADO 7V. (14-34) MF-TZ500-7